Lot #056: Shu”t Yehoshua. First edition. Zolkiew 1828. Rare.
שו”ת יהושע. מהדורה ראשונה. זאלקווא תקפ”ח (1828). נדיר.

Opening bid: $150.00

Item condition: New

Halachic responsa by R. Yehoshua Heschel Babad, (grandfather of the Minchas Chinuch). Includes two responsa sent to the Minchas Chinuch as a young bochur.
R. Yehoshua Babad was renowned throughout Poland and Galicia as a tremendous Talmid Chochom and corresponded with many of the greatest Talmidei Chachomim of his era including R. Ephraim Zalman Margulies (Bais Ephraim), R. Aryeh Leib Heller (Ketzos Ha’Choshen) and R. Yaakov Lorberbaum (Chavas Da’as). He served as Rav in Lublin and Tarnapol. One of Rav Yehoshua Babad’s son’s was R. Moshe Babad who served as Rav in Pshevorsk who was the father of R. Yosef Babad (Minchas Chinuch).
Vinograd Zolkiew 839. Merhoffer press. [1], 138 pages. 34 cm. Fine condition. Modern binding.
Opening bid $150

 

שו”ת מאת ר’ יהושע העשיל באב”ד (סבו של ה”מנחת חינוך”). כולל שתי תשובות שנשלחו ל”מנחת חינוך” בתור בחור צעיר.
ר’ יהושע באב”ד נודע ברחבי פולין וגליציה כתלמיד חכם עצום והתכתב עם רבים מגדולי תלמידי החכמים בדורו כולל ר’ אפרים זלמן מרגליות (“בית אפרים”), ר’ אריה לייב הלר (“קצות החושן”) ור’ יעקב לוברבוים (“חוות דעת”). שימש כרב בלובלין ובטרנפול. אחד מבניו של ר’ יהושע באב”ד היה ר’ משה באב”ד שכיהן כרב בפשעוורסק והיה אביו של ר’ יוסף באב”ד (“מנחת חינוך”).
וינוגרד זאלקווא 839. דפוס מערהופר. [1], 138 עמודים. 34 ס”מ. מצב טוב. כריכה מודרנית.
פתיחה 150$

Brand

Auction 4

Previous Auctions

Auction History

Auction has finished

Auction started