Lot #131: Mei Naftoach/Mayim Tehorim. Slonimer Maggid. First Editions. Bialystok 1816-1817. Copy of R. Mattisyohu Straschun.
מי נפתוח/ מים טהורים. המגיד מסלונים. מהדורות ראשונות. ביאליסטוק תקע”ו- תקע”ז 1816-1817. עותק של ר’ מתתיהו שטראוסן.

Opening bid: $200.00

Item condition: New

Lot of two important seforim by R. Yehuda Leib Edal, the Slonimer Maggid. May Naftoach, on the RaMBaM’s commentary to Seder Taharos; Mayim Tehorim, commentary on Mishnayos Seder Taharos. Both of these seforim were received with great acclaim.
R. Yehuda Leib Edal (1757-1828), was known as a great Talmid Chochom and Mekubal, as well an expert Darshan, and was particularly proficient in Aggada, Midrash and Dikduk. When the Gaon saw his Sefer on Dikduk, he was greatly impressed and requested to meet him, and he became close to the Gaon. He served as the Maggid of Slonim and authored the famed Afikei Yehuda, which includes his famous hesped on the Vilna Gaon, among other seforim.
R. Mattisyohu Straschun (1817-1885), was a son of the famed RaShaSH. He learned in the Volozhin Yeshiva under R. Itzele Volozhiner as well as under R. Menashe of Ilya. In addition to being a prolific Talmid Chochom and philanthropist, he assembled a tremendous collection of Seforim which came to be known as the famous Straschun Library.
Vinograd Bialystok 16-17. Aaron HaLevi Horowitz press. 9, 64; [2], 50, [2] pages. 33.3 cm. Moderate-fine condition. Wear on the margins. Some worming, mainly on the margins. Modern binding.
Opening bid $200

 

שני ספרים חשובים מאת ר’ יהודה לייב אדל, המגיד מסלונים. מי נפתוח- על פירוש הרמב”ם לסדר טהרות; מים טהורים- פירוש על המשניות סדר טהרות.
שני הספרים הנ”ל התקבלו באהדה עצומה.
ר’ יהודה לייב אדל (תקי”ד-תקפ”ז 1754-1827), היה מגיד בסלונים. הוא נודע כתלמיד חכם עצום, מקובל, ודרשן מומחה בעל בקיאות מופלגת במדרש, באגדה ובדקדוק. כאשר הראו להגאון את ספרו על הדקדוק, הוא התרשם מאוד וביקש לפגוש אותו, עד שהפך להיות מקורב להגאון. בפטירת הגאון, נשא ר’ יהודה הלוי הספד בסלונים. חיבר את הספר הנודע אפיקי יהודה, הכולל בתוכו את ההספד וכן ספרים אחרים.
ר’ מתתיהו שטראוסן (תקע”ח-תרמ”ה, 1818-1885) היה בנו של הרש”ש. למד בישיבת וולאז’ין אצל ר’ איצלה’ מוולאז’ין וכן מר’ מנשה מאיליה. נוסף להיותו תלמיד חכם מופלג ופילנתרופ, היה בחזקתו אוסף ענק של ספרים אשר התפרסם בהמשך כספריית שטראוסן הנודעת.
וינוגרד ביאליסטוק 16-17. דפוס אהרון הלוי הורוויץ. 9, 64; [2], 50, [2] עמודים. 33.3 ס”מ. מצב בינוני-טוב מאוד. בלאי בשוליים. מעט סימני עש בעיקר בשוליים. כריכה מודרנית.
פתיחה 200$

Brand

Auction History

Auction starting
SKU: Auction 8 Batch 3 #24 Categories: ,